Vương quốc anh có sử dụng mã Zip không? Postcode vương quốc anh

Vương quốc anh có sử dụng mã Zip không?

Vương quốc Anh không sử dụng mã ZIP. Mã ZIP là hệ thống mã được sử dụng ở Hoa Kỳ. Vương quốc Anh sử dụng một hệ thống gọi là mã bưu điện (postcode).

Mã bưu điện của Vương quốc Anh có cấu trúc phức tạp hơn mã ZIP và thường bao gồm cả chữ cái và số. Chúng được sử dụng để xác định vị trí địa lý cụ thể, giúp việc phân loại và gửi thư nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Bạn có thể tìm kiếm mã bưu điện của một địa chỉ cụ thể ở Vương quốc Anh bằng cách sử dụng các công cụ trực tuyến như:

Các trang web này cho phép bạn nhập tên đường, thị trấn hoặc thành phố để tìm mã bưu điện tương ứng.

Dưới đây là một số ví dụ về mã bưu điện của các thành phố lớn ở Vương quốc Anh:

Cấu trúc Postcode của Vương Quốc Anh
Cấu trúc Postcode của Vương Quốc Anh

London:

 • NW1 6XE (Camden Town)
 • SE1 9NH (London Eye)
 • W1J 9DZ (Phố Oxford)
 • EC2V 7HN (Ngân hàng Anh)
 • N1 9AG (Islington)

Các thành phố khác ở Anh:

 • B2 4AA (Birmingham)
 • M4 1LA (Manchester)
 • LS2 9JT (Leeds)
 • L1 1JQ (Liverpool)
 • BS1 3NX (Bristol)
 • NE1 1EE (Newcastle upon Tyne)
 • SO14 7DW (Southampton)
 • YO1 9QL (York)
 • BA2 7AY (Bath)
 • MK9 3NL (Milton Keynes)

Scotland:

 • EH1 2NG (Edinburgh)
 • G1 2AD (Glasgow)
 • AB10 1XG (Aberdeen)
 • DD1 1AA (Dundee)
 • FK10 1RY (Stirling)
 • IV2 3UN (Inverness)
 • PA15 2AB (Paisley)
 • KY16 9SS (St Andrews)
 • KW1 4YT (Kirkwall)
 • ML11 7QW (Motherwell)

Wales:

 • CF10 1BH (Cardiff)
 • SA1 1JQ (Swansea)
 • LL30 2SW (Llandudno)
 • SY23 3BZ (Aberystwyth)
 • NP44 1PT (Newport)
 • CF47 8EU (Ebbw Vale)
 • SA7 9AJ (Ammanford)
 • LL57 2DG (Bangor)
 • LD3 7YB (Llandrindod Wells)
 • SA62 3DW (Carmarthen)

Bắc Ireland:

 • BT1 1AA (Belfast)
 • BT48 7HL (Londonderry/Derry)
 • BT7 1NN (Armagh)
 • BT60 1HQ (Lisburn)
 • BT9 7AH (Newtownards)
 • BT28 1XJ (Coleraine)
 • BT51 3AH (Ballymena)
 • BT38 7QT (Omagh)
 • BT23 5QW (Ballycastle)
 • BT69 6BP (Enniskillen)

Lưu ý rằng mỗi mã bưu điện chỉ xác định một khu vực nhỏ. Một con phố có thể có nhiều mã bưu điện khác nhau, và một mã bưu điện có thể bao gồm nhiều con phố.